Det finnes en rekke publikasjoner og artikler om XRF, her har vi samlet et knippe fra forskjellige bruksområder.

Miljø og miljøkartlegging

NRK: Ser at cruisenæringa innrettar seg etter skjerpa miljøkrav

Sjøfartsdirektoratet: Nye svovelregler vil redde liv

Renas: Få produktene dine skutt

Reno-Vest Bedrift AS tilbyr nå grunnstoffanalyse av avfall

VG: Pass opp! Skanner leker for miljøgifter

Norges Geologiske Undersøkelser: For mye bly i bygninger i Trondheim

Norges Geologiske Undersøkelser: Bromerte flammehemmere i isolasjon (rapport)

Miljødirektoratet: Felles europeisk kontroll av småbarnsleker

Bellona/Bilpatologene: Avfall i bil kan skade arveegenskaper og nervesystem

Dagsavisen: Skyter for miljøet

Norges Geologiske Undersøkelser: Opprydding av forurenset jord i barnehage

ipen.org: Toxic Loophole - Recycling Hazardous waste into new products (rapport)

Miljødirektoratet: Regler gir færre miljøgifter i produkter

 

Geologisk kartlegging: 

>NRK: Fensfeltet - Kan bli nytt norsk industrieventyr

Statens Vegvesen: Pistol avslører alunskifer

Norges Geologiske Undersøkelser: Gull i vulkansk-sedimentære bergarter, Skjomen-Rombaken (rapport)

Newton Sørfold: Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler

Statens Vegvesen: Bruk av XRF på bergartar for vurdering av miljørisiko (rapport)

Arkeologi og konservering:

Byavisa Drammen: Spennende forskning på museet

NIKU: Løvegruppen: Materialanalyse med håndholdt XRF

NIKU: Håndholdt XRF for detektering av pigmenter i maling (powerpointpresentasjon)

NIKU: Fargeundersøkelse

Aftenposten: Tar hånd om mesterverk