Automatisk doseringsstasjon

Nytt produkt fra Milestone SRL, som føyer seg inn i rekken av kvalitetsprodukter som forbedrer arbeidsflyten og øker sikkerheten ved prøvepreparering.

easyFILL avlaster operatøren fra reagenstilsetning og fortynning ved å automatisere doseringen. I tillegg blir eksponeringen for konsentrerte syrer redusert og en sikrer kontinuitet i lange fortynning/tilsettings-serier.

Laila Hagevik Kvalheim‘s Portrait

Laila Hagevik Kvalheim

Avdelingsleder Analyse

+47 48 15 98 59
Laila.kvalheim@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

Prøveforberedelse er en sentral del av elementanalyse og inkluderer flere manuelle og tidkrevende trinn. Tilsetning av reagens i reagensrør er en kjedelig og ofte ubehagelig prosess som krever en betydelig mengde tid . EasyFILL løser utfordringene ved å bruke en enkelt plattform som sikrer automatisering av reagenstilsetning og fortynning av opp til 6 reagenser, og gir god arbeidsflyt og høyere sikkerhet for operatøren.

  • Mindre håndtering

  • Bedre kontinuitet i resultatene

  • Høy fleksibilitet

  • Økt sikkerhet

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev