Holger Hartmann leverer utstyr for strålevarsling

For Norsk Gjenvinning Metall på Øra ville den økonomiske konsekvensen blitt stor, dersom det kom radioaktivt avfall inn i produksjonen av skrapjern. De har sikret seg med to nivåer av utstyr for strålevarsling levert av Holger Hartmann

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev