Nytt ultralydapparat fra Olympus

Epoch 6LT er et helt nyutviklet ultralydinstrument for konvensjonell ultralyd.