ETHOS X

ETHOS X kan utstyres med ulike rotorer og benyttes til ekstraksjon av miljøprøver, ekstraksjon og analyse av total fettkonsentrasjon i melk og melkeprodukter og ekstraksjon av essensielle oljer og aromaer.

Laila Hagevik Kvalheim‘s Portrait

Laila Hagevik Kvalheim

Avdelingsleder Analyse

+47 48159859
Laila.kvalheim@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

ETHOS X – Environmental applications
Avansert mikrobølgesystem for ekstraksjon av miljøprøver. ETHOS X er et komplett system som er raskere, enklere og tryggere enn tradisjonell løsemiddelekstraksjon. Den nye rotoren benytter engangsglass i rørene og kan kjøre 24 prøver samtidig. Prøvemengde: 2-20 g.
Løsemiddel: Hexane og Acetone (1:1), volum løsemiddel: 25 ml. Typiske applikasjoner: Ekstraksjon av PAH, PCB, plantevernmidler, fenoler, dioksiner og furaner fra jord, leire, sedimenter, slam og avfall.

ETHOS X – Total Fat Determination in Milk and Milk Products
Tradisjonelle fett-ekstraksjonsmetoder som Weibull-Stoldt metoden tar lang tid og krever mye løsemidler. Med ETHOS X får du ekstrahert og analysert den totale fettkonsentrasjonen i melk og melkeprodukter på kun 90 minutter. Det ekstraherte fettet kan senere bli benyttet til analyse av fettsyrer. Prøvemengde: Opp til 10g, volum løsemiddel: 25ml.

ETHOS X - Green Extraction of Natural Products
ETHOS X til naturlige produkter reduser ekstraksjonstiden av essensielle oljer og aromaer fra planter og krydder betraktelig sammenlignet med Clevenger metoden. ETHOS X ekstraherer uten bruk av løsemidler og kommer i to ulike konfigurasjoner.

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev