Ethos X for Fett analyser

Laila Hagevik Kvalheim‘s Portrait

Laila Hagevik Kvalheim

Avdelingsleder Analyse

+47 48 15 98 59
Laila.kvalheim@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

Fettbestemmelse i mat- og fôr er en rutine analyse for flere test- og industrilaboratorier, som en del av merkeprosessen og QC-testingen. I dag er prosessen fortsatt avhengig av utdaterte og matriseavhengige metoder som bruker foreldede og tidkrevende teknologier. ETHOS X tilbyr en ny tilnærming til gravimetrisk fettbestemmelse, mot en mer moderne, grønnere og mer effektiv tilnærming til totalt fett, Fatty Acid Methyl Ester (FAME) og bestemmelse av fritt fett i mat- og fôrmatriser.

Prosessen starter med veiing av prøven og reagensene inn i SR-15-rotoren med lukkede kar. Prosessen drar nytte av mikrobølgeovnen oppvarming, lukket rør og kraftig omrøring, slik at hydrolyse og ekstraksjon finner sted samtidig og effektivt. easyTEMP, kontaktløs temperatursensor, styrer hele prosess som sikrer stor reproduserbarhet og høy sikkerhet.

Når dette trinnet er fullført, overføres løsemiddel med fett og veies inn i RAR15 engangskopp til fordampningstrinnet. Vektene overføres automatisk til easyCONTROL programvare, som veileder operatøren gjennom hele prosedyren, gir total fettberegning, statistikk og full sporbarhet av prosessen. Bestemmelsen av totalt fett i 15 prøver er fullført på mindre enn tre timer.

Introduksjon til Ethos X for fett bestemmelse

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev