Ethos X Environmental

Laila Hagevik Kvalheim‘s Portrait

Laila Hagevik Kvalheim

Avdelingsleder Analyse

+47 48 15 98 59
Laila.kvalheim@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

Avansert mikrobølgesystem for ekstraksjon av miljøprøver. ETHOS X er et komplett system som er raskere, enklere og tryggere enn tradisjonell løsemiddelekstraksjon. Den nye rotoren benytter engangsglass i rørene og kan kjøre 24 prøver samtidig. Prøvemengde: 2-20 g.
Løsemiddel: Hexane og Acetone (1:1), volum løsemiddel: 25 ml. Typiske applikasjoner: Ekstraksjon av PAH, PCB, plantevernmidler, fenoler, dioksiner og furaner fra jord, leire, sedimenter, slam og avfall.

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev