EasyFill, automatisk doseringsstasjon fra Milestone

Nytt produkt fra Milestone SRL, som føyer seg inn i rekken av kvalitetsprodukter som forbedrer arbeidsflyten og øker sikkerheten ved prøvepreparering.

easyFILL avlaster operatøren fra reagenstilsetning og fortynning ved å automatisere doseringen. I tillegg blir eksponeringen for konsentrerte syrer redusert og en sikrer kontinuitet i lange fortynning/tilsettings-serier.

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev