Portaler

Portaler benyttes til å oppdage uønsket radioaktivt materiale ombord i kjøretøy, containere eller tog. Portalene er fullt digitaliserte og monteres ved inn/ut-kjøring til anlegget slik at lasten blir scannet. 

Ane Dirkson‘s Portrait

Ane Dirkson

Avdelingsleder Bergen

+47 93048357
ane.dirkson@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

Når et kjøretøy passerer inn i portalsystemet så vil dette automatisk bli detektert av fotocellene, som er montert på stativene. Disse registrerer hastighet og plassering av bilen. Hele kjøretøyet blir «scannet» mens det passerer de store detektorene.  Dette «scannet» vil bli analysert av systemet, både spektralt og nivåmessig. Fotocellene oppdager om kjøretøyet består av flere segmenter (førerhus, henger etc.). 

Hvis det ikke oppstår alarm, vil systemet godkjenne kjøretøyet og sjåføren får grønt lys. Anbefalt hastighet er maks 5 km/t og systemet vil gi hastighetsalarm om denne overskrides. 

Alle alarmer skrives ut automatisk på den lokale printeren. Ved alarm, (hastighet- eller radioaktiv alarm) resettes systemet av operatør eller på forprogrammert tid og er da automatisk klar til ny måling. Alle målinger lagres automatisk og denne informasjonen kan hentes opp og analyseres/skrives ut via RadInspect-programmet. 

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev