kamera-parfokalitet

Hvis du bruker et kamera, bør du også huske på at du må tilpasse fokuset og justere parfokaliteten. Det er vanligvis tilstrekkelig å gjøre dette en gang etter installasjonen, men hvis du ser fokusforskjeller mellom okularvisningen og kamerabildet, er det fornuftig å sjekke.

Vår guide til justering av parfokaliteten til en kameraadapter viser deg hvordan.

Stian Elvenes‘s Portrait

Stian Elvenes

Servicetekniker

+47 91 90 76 17
stian.elvenes@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

1. Før du begynner å justere parfokaliteten til kameraadapteren, må du kontrollere at mikroskopet er riktig justert for Köhler-belysning (les om det HER)

2. Når du observerer gjennom okularene, fokuserer nøyaktig på prøven, og juster okulardioptrene (hvis det er mulig):

a. Vri diopterne til null.

b. Sett mikroskopet til den laveste forstørrelsen og grovfokuser på prøven.

c. Still inn mikroskopet til den høyeste forstørrelsen og fokuser med finfokuskotten til et skarpt bilde er oppnådd.

Hvis mikroskopet ditt bare har ett diopter på enten venstre eller høyre okular, bruker du bare ett okular uten diopter for denne finfokusjusteringen.

d. Uten å endre fokus, bytt til den laveste forstørrelsen, og bruk deretter diopterfokusering for å få skarpt fokus, først for venstre okular, også for høyre.

e. Gjenta trinn c og d igjen for å sikre at fokuset for venstre og høyre okular er justert for både den høyeste og laveste forstørrelsen.

3. Bytt til det laveste forstørrelsesobjektivet (eller laveste zoomposisjonen) uten å røre mikroskopets fokusknotter.

4. Fokuser monitorbildet ved å justere parfokaliteten til kameraadapteren:

a. Løsne den mekaniske låseskruen på kameraadapteren (se 1 på bildet nedenfor).

b. Hvis adapterets forstørrelse er 0,35X, 0,5X eller 0,63X, vri parfokal justeringsskrue (se 2 på bildet nedenfor).

ELLER Hvis adapteren forstørrelse er 1X, løsner du klemmeskruen (se 3 på bildet nedenfor), og vri de mekaniske delene for å justere lengden på den optiske banen.

c. Stram den mekaniske låseskruen godt.

5. Løsne den rette fotoklemmeskruen (se 3 på bildet nedenfor), roter kameraet til ønsket posisjon, og stram fotoklemmeskruen godt.

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev