Evident IXplore Pro

Marita Gustavsen‘s Portrait

Marita Gustavsen

Produktsjef Mikroskopi

+47 41 54 66 11
marita.gustavsen@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

Evident IXplore Pro-mikroskopsystem er designet for automatisk flerdimensjonal observasjon og enkelt eksperimentoppsett, og muliggjør brukervennlig datainnsamling og sømløs tilegnelse av flerkanals panoramabilder. 

IXplore Pro er basert på den motoriserte Evident IX83 mikroskoprammen, og gir muligheter for:

  • De fleste observasjonsmetoder: lysfelt, mørkefelt, fasekontrast, DIC og fluorescens 

  • Motorisert, ultrasonisk kryssbord

  • Mange ulike prøveholdere 

  • Plass til 6 objektiver 

  • Plass til 8 fluorescensfilter 

  • Presise og pålitelige enheter for kvantitative, reproduserbare forsøk

  • Olympus optikk: inkludert speilenheter og fly-eye-linsesystemer som gir stort synsfelt med jevnt opplyste fluorescensbilder, og muliggjør bruk av sCMOS-kameraer med store sensorer. 

  • Modulært system med mulighet for ombygging og påbygging til mer avansert oppsett til for eksempel Live cell, FRAP, TIRF, superresolusjon og konfokal

Den medfølgende berøringspanelkontrolleren lar deg endre observasjonsmetoder med bare et trykk. Velg mellom veiledningsmodus for å navigere i prosedyrene som er i bruk, og full modus for tilgang til alle innstillingene. Du kan lagre flere observasjonspunkter og forhold på forhånd og raskt huske tidligere brukte bildeforhold.  

Du kan løsne kryssbordkontrolleren fra mikroskoprammen og plassere den der det er mest praktisk. Når den brukes med det ultrasoniske kryssbordet, skaper den en brukervennlig arbeidsflyt med en operasjon som etterligner et manuelt mikroskop. Med bryterne på kontrolleren kan også du veksle mellom forskjellige observasjonsmetoder, mål og fluorescencekuber samtidig som du velger intensitetsjusteringer eller bildeopptak. 

Angi observasjonsbetingelsesdata i berøringspanelkontrolleren, og den overføres automatisk til cellSens bildeanalyseprogramvare.

CellSens gjør det enkelt å sette opp og gjennomføre eksperimenter, og gir muligheter for avanserte analyser som blant annet faseanalyser, intensitetsprojeksjoner og celletelling. Rådata kan enkelt eksporteres til Microsoft® Excel®

Arbeid med fikserte eller levende celler kan være utfordrende. Derfor har hvert system i IXplore-serien dets eget tilpassede applikasjon. IXplore-systemet gir nøyaktig, reproduserbare bilder og data, og kan tilpasses nåværende eller fremtidige behov. Ta kontakt, så setter vi opp et system tilpasset ditt bruk. 

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev