Beleggtykkelsesmålere av høyeste kvalitet

Helmut Fischer tilbyr alt fra små tykkelsesmålere med integrerte sonder for rask, enkel måling av tykkelse av belegg i felt, til high-end beleggtykkelsesmålere med en rekke sonder og store fargedisplayer

Tore Larsen‘s Portrait

Tore Larsen

Salgsingeniør NDT

+47 90 59 55 77
tore.larsen@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

 • Brukervennlige, enkle å bruke og tilbyr en høy grad av fleksibilitet

  bærbare og måler med ikke-destruktive målemetoder

 • Registrerer måleresultater automatisk når sonden settes på

 • Designet for forskjellige bransjer og deres individuelle krav: fra robuste, solide, enkle beleggtykkelsesmålere for tung korrosjonsbeskyttelse til industrielle beleggtykkelsesmålere med omfattende statistiske funksjoner og støtte for inspeksjonsplaner

 • Bredt utvalg av forskjellige sonder for beleggtykkelsesmåler -serien FMP

  beleggtykkelsesmålere og prober er klare til bruk ut av esken: alle beleggtykkelsesmålere leveres som plug-and-play, alle sonder leveres med fabrikkkalibrering

 • Flere kalibreringsmetoder: normalisering, korrigerende kalibrering (med en eller to standarder), korrektiv kalibrering på belegg og mange flere

 • Omfattende statistiske funksjoner for dataevaluering forhåndskonfigurert i beleggtykkelsesmålere

 • Mange målefunksjoner: forskyvningsverdi, ytterligere kontroll, overvåking av spesifikasjonsgrenser, matrisemodus og mange flere

 • Fischer beleggtykkelsesmålere dekker vanlige målespesifikasjoner som: SSPC-PA 2, IMO PSPC, QUALANOD, QUALITCOAT, ISO 19840, AS 3894.3, SIS 184160

MMS inspeksjon DFP

Håndholdte instrument for enkel og rask beleggtykkelsesmåling på metaller. Allround instrument med IP65-sertifisert hus mot støv og vannsprut.

Applikasjon:

 • Ikke-magnetiserbare lag f.eks. sink, krom, kobber, maling, lakk, keramikk eller plast på stål, jern eller støpte materialer; måleområde 0 - 2500 μm

 • Elektrisk ikke-ledende lag f.eks. maling, lakk, keramikk eller plast på aluminium, kobber, messing og andre ikke-magnetiserbare materialer; måleområde 0 - 2000 μm

 • Anodisert belegg på aluminium

FMP10 til FMP40, tørrfilm tykkelsesmåling

Disse håndholdte instrumentene tilbyr fleksible løsninger for mange beleggtykkelsesmåleoppgaver med mulighet for å bytte prober med automatisk deteksjon av prober og substratmaterial.

Applikasjon:

 • Deltascope FMP10 og FMP30: Krom-, kobber- eller sinkbelegg på stål og jern. Maling, lakk eller plastbelegg på stål og jern, og måling av overflateprofildybde med FPR1 -proben

 • Isoscope FMP10 og 30: Maling, lakk eller plastbelegg på aluminium, kobber eller messing. Krom eller nikkel på aluminium, kobber eller messing. Kobber på kretskort. Anodisert belegg på aluminium og måling av overflateprofildybde med FPR1 -proben.

 • Dualscope FMP20 og FMP40: Målinger på stål og jern samt på ikke-ferromagnetiske metaller og ikke-ledende underlag (se applikasjoner for DELTASCOPE og ISOSCOPE). Måling av dupleksbelegg (lakk/sink) på stål med separat visning av lakk- og sinkbelegg, og måling av overflateprofildybde med FPR1 -proben.

FMP100 og H FMP 150 beleggtykkelsesmålere

Håndholdte instrumenter for enhver applikasjon – uansett hvor krevende – innenfor beleggtykkelsesmåling. Maks fleksibilitet med mange valg av prober, inkludert spesialprober for nøyaktighet.

Applikasjon:

 • Ikke-magnetiserbare belegg på jern og stål; isolerende belegg på ikke-jernholdige metaller

 • Tosidig belegg (maling/varmgalvanisert belegg) på stål (kraftig korrosjonsbeskyttelse), der maling og sinkbelegg måles samtidig og vises separat

 • DUALSCOPE H FMP150: tykt metall og beskyttende belegg på stål eller jern; nikkelbelegg på ikke-jernholdige metaller eller elektriske isolatorer

MP0 og MP0R serien for tykkelsesmåling av maling

Håndholdte enheter for enkel beleggtykkelsesmåling under tøffe forhold

Applikasjon:

 • PERMASCOPE MP0 og MP0R: Nøyaktige beleggtykkelsesmålinger av tynne lag på stål og jern: som sink, krom, kobber, maling, lakk eller plastbelegg på stål, jern eller støpejern. Beleggtykkelsesmålinger på både glatte og grove overflater.

 • DUALSCOPE MP0 og MP0R: Beleggtykkelsesmålinger på stål og ikke-jernholdige metaller som sink, krom, kobber, maling, lakk eller plastbelegg på stål, jern eller støpejern. Belegg av maling, lakk eller plast på aluminium, kobber eller messing og anodisert belegg på aluminium. Passer til både glatte og grove overflater.

 • DUALSCOPE MP0RH-FP: Måling av tykke ikke-jernholdige metallag og tykke beskyttelseslag på stål og jern, samt måling av isolasjonslag på ikke-jernholdige metaller.

 • ISOSCOPE MP0R: Nøyaktige beleggtykkelsesmålinger på praktisk talt alle ikke-jernholdige metaller som belegg av maling, lakk eller plast på aluminium, kobber eller messing, samt anodisert belegg på aluminium.

Phasoscope PMP10

Den beste håndholdte beleggtykkelsestester for måling av sink på stål eller kobber på galvanisert stål, selv på ujevne overflater, ved bruk av fasesensitive måleteknikker.

Applikasjoner:

 • Nikkel på stål; kobber på jern eller på bronse

 • Ikke-jernholdige metaller på ikke-ledende underlag, f.eks. kobber på kretskort

 • Termisk sprøytet aluminium (TSA) på stål

 • Buede geometrier; konvekse og konkave målestasjoner og grove overflater

 • Spesielle sonder for mellomlags koblingshull i kretskort

 • Belegg i mikrometerområdet på ikke-jernholdige metaller, jern eller stål

 • Flerlagssystemer som består av enkeltlag i mikrometerområdet

Phascope PMP10 DUPLEX

Den beste tykkelsesmåleren for dupleksmålinger på galvanisert stål, selv på ujevne overflater, ved bruk av fasesensitive måleteknikker.

Applikasjoner:

 • Maling på aluminium og maling på sink på jern

 • Enkel måling på buede geometrier som konvekse og konkave overflater samt grove overflater

 • Tynneste belegg (mikrometer) på ikke-jernholdige metaller, stål eller jern

 • Flerlagssystemer som består av enkle, mikrometer tynne lag

Prober / lydhoder

Helmut Fischer har en rekke prober tilgjengelig med ulik utforming og egenskaper, med robuste og slitesterke probespisser som sikrer presise måleresultater over tid.

Applikasjoner:

 • Magnetiske induksjonsprober: ikke-magnetiserbare belegg på lett magnetiserbare underlag

 • Amplitudefølsomme virvelstrømprober: ikke-magnetiske og ikke-ledende belegg på elektrisk ledende, ikke-magnetiske underlag

 • Doble prober: målinger på stål og ikke-jernholdige metaller

 • Fasefølsomme virvelstrømprober: elektrisk ledende og/eller magnetiserbare belegg på mange forskjellige underlag

 • Magnetiske prober: magnetiserbare belegg på ikke-magnetiserbare underlag og ikke-magnetiserbare belegg (spesielt tykke metallag) på lett magnetiserbare underlag

 • Konduktivitetsprober: måling av den spesifikke elektriske ledningsevnen til ikke-jernholdige metaller (f.eks. Aluminiumslegeringer), materialblandingskontroller eller indirekte analyse av materialegenskaper (f.eks. Mikrostruktur, renhetsgrad, hardhet) via konduktivitetsmålinger

 • Dupleks prober: maling på galvanisk sink på stål, maling på hot-dip sink på stål

 • Ferritprober: testing av ferrit- og martensittinnhold på austenittisk stål og dupleksstål

Sertifiserte kalibreringsstandarder

Håndholdte målere for beleggtykkelse og materialtesting må kalibreres for å være nøyaktige. Regelmessig kalibrering av instrumentet hjelper deg med å oppfylle spesifikasjonene, forbedre produktkvaliteten og beskytte deg mot potensielle erstatningskrav. Med dette i bakhodet produserer Fischer kalibreringsfolier og standarder som skal brukes med sine førsteklasses instrumenter. Serien inkluderer over 300 kalibreringsstandarder som tilbys individuelt eller som sett.

Avhengig av ønsket sporbarhet er kalibreringsstandardene tilgjengelige enten med et fabrikksertifikat eller med et ISO 17025 -sertifikat. ISO 17025 -sertifiseringen fra Fischers kalibreringslaboratorium sikrer sporbarhet til internasjonalt anerkjente materialmålinger. Våre eksperter gir deg gjerne råd om valg av riktig kalibreringsstrategi.

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev