FlexiWave

Laila Hagevik Kvalheim‘s Portrait

Laila Hagevik Kvalheim

Avdelingsleder Analyse

+47 48 15 98 59
Laila.kvalheim@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

FlexiWAVE er det ideelle systemet til forskning og undervisning. Alle typer vanlige laboratorieglasskolber kan benyttes i ovnen for å utføre syntesen raskere og tryggere enn ved bruk av vanlig varmeplate.

Vanskelige reaksjoner kan utføres i lukkede beholdere under høyt trykk og temperatur (opp til 300°C). Ovnens indre volum på 70 l gjør det mulig å benytte en 15 posisjons rotor for effektiv og rask syntese. 

Syntese av slam, fast fase ect. utføres i den roterende reaksjonsbeholderen. Reaksjonstemperaturen kontrolleres ved hjelp av IR-sensor.

Spesifikasjoner
Magnetron: 1900 W

Volum kammer: 70.5 ml

Vekt: 85 kg

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev