SPECTRO XEPOS

Den nyeste ED-XRFen fra Spectro!

ED-XRF spectrometer
May Kvalheim Bagge-Lund‘s Portrait

May Kvalheim Bagge-Lund

Produktsjef Analyse

+47 97 11 72 09
may.bagge-lund@holgerhartmann.no

Ønsker du mer informasjon eller en gratis online demo?

Nei, ta meg til nedlastning av dokument

Takk for interessen. Vi tar kontakt med deg innen kort tid

Meget god følsomhet gir en forbedret presisjon på opptil faktor 3 – basis for høy nøyaktighet ved analyse av små til store elementkonsentrasjoner.

Mål lavere enn noen gang: Adaptiv eksitasjon, avansert røntgenrørdesign og et deteksjonssystem med svært høy kapasitet gir betydelig (typisk faktor 3) lavere deteksjonsgrenser for et bredt spekter av elementer.

Turboquant II-programvaren gir en helt ny mulighet til å analysere ukjente prøver, uavhengig av om de er flytende, faste eller i pulverform, om det er tre, blader, plast, olje, granitt eller glass..
 

XEPOS kan tilpasses dine analysebehov, og kommer i forskjellige utgaver tilpasset ulike elementgrupper og spesifikke matriks. Et nydesignet røntgenrør på 50W/60kV og en ny eksitasjonsteknologi sikrer optimale resultater - hver gang!

En ED-XRF er forbundet med betydelig lavere kostnader ved både innkjøp og bruk enn en bølgelengdedispersibel XRF.

Kontakt

Påmelding nyhetsbrev