Vi har en erfaren stab med serviceingeniører og teknikere som dekker et bredt fagfelt. Vårt personell gjennomgår jevnlig opplæring på nye produkter hos våre leverandører. Vi legger vekt på at ingeniørene, i tillegg til de praktiske aspektene ved installasjon og service, skal beherske kombinasjonen teknikk/applikasjon.

Vi tilstreber å kunne ha en så rask gjennomløpstid som mulig på vårt verksted uten at det går utover kvaliteten på våre tjenester. Dette oppnår vi ved å investere i automatisert test- og kalibrerings-utstyr, og ved å lagerføre et velassortert utvalg av service- og reservedeler i tillegg til at vi har gode styringsredskaper for å organisere våre servicetjenester. Hvis det likevel av ulike årsaker ikke er mulig å få gjennomført et reparasjon / kalibrering så raskt som ønskelig står vi til tjeneste med låne-/leie-utstyr.