Normalt blir molekyl lokalisering bestemt ut ifra intensitetsmaksimum av deres diffraksjonsmønster på et kamera som gir en typisk oppløsning rundt 10-30 nm. I motsetning til dette, leter MINFLUX etter intensitetsminimum for lokalisering av et molekyl. Dette betyr i praksis at lokaliseringspresisjon kan økes opptil faktor 20. Oppgitt presisjon til MINFLUX teknikken er under 2 nm!