Wedger for fokusering i passiv akse/ Passive-Axis Focusing Wedges

Når man bruker phased array til inspeksjon av sveiste rør, er et vanlig problem at lydbølgespredningen blir forsterket av rørets fasong. Hver grenseflate mellom ulike materialer vil fungere som en linse som sprer lydbølgen i den passive aksen. Lydbølgebredden langs den passive aksen til phased array proben er viktig for presisjonen ved størrelsesbestemming av feil. Når inspektører bruker amplitudebaserte teknikker for å størrelsesbestemme feil, kan en stor ufokusert lydbølge i den passive aksen føre til høyere rate av underkjente inspeksjonsobjekter. Dette fordi feil kan viser seg å være større enn de er i virkeligheten. 

ultrasonic

En vanlig teknikk for størrelsesbestemming er 6dB drop-teknikk. Med en standard linear array probe vil en bevege proben sideveis langs skanneaksen, som er parallell med den passive aksen til proben. Størrelsen på en feil vil da bli bestemt ut fra topper og reduksjon i desibel. Imidlertid fungerer 6 dB teknikken bare på feil som er av samme størrelse eller lenger enn bredden på lydbølgestrålen. Enhver feil som er mindre enn lydbølgebredden, blir feilaktig vurdert til å ha samme lengde som denne. For eksempel, hvis lydbølgebredden er 7 mm, vil til og med en feil som er 5 mm lang, bli målt til 7 mm.

Til denne utfordringen har Olympus utviklet og patentert en wedge-teknologi som muliggjør fokusering av lydbølger optimalisert for spesifikke rørdiametere. Dette har de kalt Passive-Axis Focusing Wedges (PAF wedge).

 

Passive-Axis Focusing Wedges

Fordeler med PAF wedger

Olympus sine PAF wedger kan hjelpe betydelig med å redusere uønsket lydbølgespredning i passiv akse. Wedgen er utformet av en kurvet overgang mellom to materialer med ulik lydhastighet. Dette gjør at lydbølgene bøyes inn mot senter av proben og dermed fokuserer lydbølgen. Denne type fokuseringen har to gunstige effekter: 

  • Lavere underkjenningsrate grunnet mer nøyaktig størrelsesbestemming av feil
  • Tolkning av data blir enklere grunnet et skarpere C-scan bilde langs skanningsaksen.

PAF wedger