Dekomponering

Vi leverer ulike systemer for dekomponering / oppslutning av prøver for videre analyse med f.eks. atomabsorpsjon, ICP-OES og ICP-MS.

Meld deg på vårt nyhetsbrev